egészség, gyógynövények, harmónia
Kategóriák

Buddhista szentély Palócföldön

Meghökkentő látványt nyújt a vakítóan fehér buddhista sztúpa a Cserhát lankái között, Tar községtől nem messze a Palócföldön, a Zagyva völgyében.

Az Emlékpark legfőbb vonzereje a Sztúpa egész tájat uraló hófehér, impozáns épülete, mely aranyozott csúcsával már messziről felhívja magára a figyelmet. Jelenléte mélységes hatást gyakorol mindazokra, akik csak látják, illetve tiszteletüket fejezik ki iránta.

Őszentsége a Dalai Láma által elvégzett felszentelése óta, az évek folyamán számos megvilágosult mester szentelte meg, és számtalan jószándékú zarándok jókívánságainak ereje ivódott masszív testébe, mely a Buddhák megvilágosodott szellemét testesíti meg. A látogatók nem kerülhetik el, hogy e rendkívüli energia áldásos hatása alatt rátaláljanak itt a béke és nyugalom szigetére, mely menedéket nyújt a hétköznapi gondok és megpróbáltatások háborgó tengeréből idevetődőknek.

A kívánság ereje

A Sztúpa 1992-ben épült azzal a célzattal, hogy a Nyugati Világ Megvilágosultjának dicsőségét hirdesse. Kőrösi Csoma egyike azon nagyjainknak, akikről manapság nagyon keveset tudunk. Emellett az a kevés is, amit hallottunk és tanultunk róla, alapjában félrevezető.

Általánosan az a nézet terjedt el róla, hogy sajnálatos tévedés volt részéről a magyarok eleit Közép- illetve Belső-Ázsiában keresni. Az Emlékparkot és az Emléksztúpát azzal a kívánsággal építették, hogy ezen a tarthatatlan helyzet változzon, és népünknek ezen egyik legnagyobbja végre méltó megbecsülést nyerjen.

Tudvalevő, hogy a Sztúpa áldásos ereje a kívánságoknak rendkívüli erőt ad, és ezt mindenki megtapasztalhatja. Ez nemcsak abban teljesült be, hogy az Emlékpark nagy látogatottsága révén nagyon sokan szereznek hiteles ismereteket Csoma csodálatra méltó alakjáról, életútjáról és munkásságáról, hanem egy olyan, mindenki számára váratlan, és felbecsülhetetlen horderejű eseményben is, amely alapjában új megvilágításba állította mindazt a munkát, amit a nagy tudós, és az ő nyomában annyi kiváló kutató elvégzett őstörténetünk felderítése terén – hét évvel a Sztúpa megépítése után kazak és magyar kutatók megtalálták a magyarokat Ázsia szívében, és ezzel beteljesítették Kőrösi munkáját.

Judy Harmony

Copyright © 2016. All Rights Reserved.